Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W ramach ubezpieczenia Pacjent ma zagwarantowane następujące formy świadczeń zdrowotnych:

  • całodobową pomoc w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
  • Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR),
  • Pogotowie Ratunkowe.

Wszystkie osoby ubezpieczone, mogą korzystać z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania.
Jeżeli po zamknięciu Państwa przychodni poczuliście się Państwo źle, wystąpiły u Was niepokojące objawy chorobowe, możecie uzyskać konsultacje lekarską i pomoc pielęgniarską w ramach całodobowej opieki medycznej w naszych ambulatoriach.

Lokalizacja Poradni Specjalistycznej

ul. Kamieniec 10
budynek szpitala (poziom -1)

W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mają zapewnioną nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Świadczenia w Ambulatorium Opieki Całodobowej POZ udzielane są w dni robocze w godzinach 18:00-08:00 oraz w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy całodobowo w budynku Szpitala przy ulicy Kamieniec 10. Zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są telefonicznie pod numerem (18) 2012021 wew. 100 lub 797181648.

Waiting-Room

Godziny pracy Opieki całodobowej

Dzień tygodnia Godziny pracy
Pon-Pt 18.00-08.00
Sob-Nd 24h
Święta i dni wolne 24h

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy pacjent nie jest w stanie (dysfunkcja narządów ruchu, przewlekła choroba uniemożliwiająca poruszanie się) dotrzeć do ambulatorium o własnych siłach, może skorzystać z wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki.